KONKURS “ZA CO KOCHASZ JESIEŃ”

KONKURS “ZA CO KOCHASZ JESIEŃ”

Przeczytajcie post do końca, bo mamy dla Was niespodziankę!
Musicie wiedzieć, że lato to nasza ulubiona pora roku, niestety już się skończyło. Jednak nic straconego, mamy równie urokliwą jesień! Poza ciepłą herbatką, ulubioną książką i kocykiem, pamiętajcie też o zabiegach, na które wraz z początkiem jesieni, rozpoczął się sezon. Przykład? Depilacja Laserowa.

…i tu niespodzianka! Dziewczyny, przygotowałyśmy dla Was KONKURS , w którym do wygrania UWAGA, UWAGA! Seria depilacji laserowej PACH!

Depilacja laserowa to zabieg, dzięki któremu pozbędziecie się niechcianego owłosienia, w bezpieczny sposób i z pewnością szybko zauważycie pierwsze efekty! Koniec z podrażnieniem i wrastających włoskami spowodowanymi maszynka do golenia

Co zrobić, aby wziąć udział w KONKURSIE?

 • polubić nas w serwisie facebook
 • polubić post,
 • udostępnić wpis na swojej tablicy w trybie widoczności dla wszystkich,
 • skomentować post odpowiadając na pytanie: Za co kochasz jesień?

Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca dnia 06.10.21

Dowiedz się więcej o depilacji laserowej Przejdź do naszej strony na FB i weź udział w konkursie

REGULAMIN KONKURSU “ZA CO KOCHASZ JESIEŃ” 

 1. Konkurs internetowy organizowany jest na stronie Derma Beauty w serwisie Facebook.
 2. Konkurs odbywa się w zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego. 
 3. Konkurs trwa w dniach 29.09.2021 – 06.10.2021 r. 
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 
 5. Organizatorem Konkursu jest gabinet Derma Beauty mieszczący się w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 30. 
 6. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. 
 8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w Konkursie. 
 9. Uczestnik Konkursu jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook. 
 10. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany, sponsorowany, ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Wszelkie dane osobowe wymagane powierzane przez użytkowników w czasie trwania Konkursu, są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Zakres użycia danych osobowych uczestników konkursu określa niniejszy Regulamin. 
 11. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. 
 12. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie są: – polubienie postu konkursowego, – udostępnienie wpisu na swojej tablicy w trybie widoczności dla wszystkich – skomentowanie posta odpowiadając na pytanie konkursowe: “Za co kochasz jesień”
 13. Ze zgłoszeń przesłanych do 06.10.2021 r. do godz. 23:59 i spełniających wszystkie warunki opisane w §3, pkt. 3, Jury konkursowe, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, wybierze jedno najciekawsze zgłoszenie, które zostanie wyróżnione nagrodą. 
 14. Kryterium wyboru zwycięzców jest subiektywna ocena Jury. Wybór ten jest ostateczny. 
 15. Nagrodę można wygrać tylko raz. 
 16. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 06.10.2021r. Tego dnia na stronie Derma Beauty w serwisie Facebook zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w formie posta. Zwycięzca ma 72 godziny od dnia opublikowania posta informującego o zwycięstwie na zgłoszenie się po nagrodę poprzez kontakt telefoniczny 606571630 lub mailowy gabinet@dermabeauty.pl w celu umówienia pierwszorazowej wizyty. 
 17. Jury wyłoni 1 zwycięzcę konkursu. 
 18. Nagrodą w Konkursie jest seria zabiegowa na depilację laserową obu pach  składająca się z 4 zabiegów. Zabieg wykonujemy co 6 tygodni. Organizator informuje, iż nie ma możliwości zmiany okolicy zabiegowej. Informację o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu https://dermabeauty.pl/zabiegi-kosmetyczne-na-twarz-poznan-jezyce/usuwanie-owlosienia-poznan-jezyce/
 19. Organizator oświadcza, że w związku z przepisami prawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda jest zwolniona od podatku. 
 20. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i prowadzeniem akcji promocyjnych w serwisach społecznościowych jest  gabinet Derma Beauty mieszczący się w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 30. Administrator zbiera dane osobowe od uczestników konkursu takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, w celu organizacji konkursu na Facebooku. 
 21. Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 22. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe nie będzie możliwy udział w konkursie.
 23. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa). 
 24. Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy marketingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 2. 
 25. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności. 
 26. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu. 
 27. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w punkcie 2. 
 28. Reklamację związaną z konkursem należy przesłać w formie elektronicznej na adres mailowy gabinet@dermabeauty.pl. Reklamacje składane w inny sposób nie będą uwzględniane. 
 29. Komisja reklamacyjna ma 5 dni na ustosunkowanie się do nadesłanej reklamacji od momentu jej doręczenia. 
 30. Decyzja komisji reklamacyjnej jest wiążąca i ostateczna. Uczestnik konkursu zostanie poinformowany o niej na piśmie, listem poleconym na adres wskazany w zgłoszeniu, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 
 31. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną, jeśli jego działania związane z konkursem w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
 32. W przypadku niemożności odbioru nagrody lub zaistniałych innych przeciwwskazań przez uczestnika konkursu Organizator może przenieść nagrodę na inną osobę. 
 33. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Sporządzono w dniu: 29.09.2021r.